Oferta


Doradztwo podatkowe

- sporządzanie pism procesowych w sprawach podatkowych
- udzielanie interpretacji i wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów podatkowych, orzecznictwa oraz praktyki fiskalnej organów podatkowych
- prowadzenie przeglądów podatkowych
- planowanie podatkowe w celu obniżenia obciążeń fiskalnych
- konstruowanie skarg do NSA i reprezentowanie podatnika w postępowaniu przed NSA

Pełna księgowość

- księga handlowa głównej i pomocniczej
- wykonywanie zapisów księgowych, obrotów i sald
- zestawianie obrotów i sald oraz innych niezbędnych danych
- zestawienia i wykazy aktywów oraz pasywów
- czytelne przedstawienie wyników finansowych
- analizowanie bilansu zysków i strat
- wykonanie i złożenie w US deklaracji PIT i VAT oraz sporządzenie i przekazanie Klientowi podatkowych przelewów bankowych.

Księga przychodów i rozchodów

- kwalifikowanie i ujęcie dostarczanych dokumentów księgowych
- rozliczenia podatku od towarów i usług,
- dodatkowe ewidencje: środków trwałych, wyposażenia, tabele amortyzacyjne, ewidencja przebiegu pojazdu
- wykonanie i złożenie w US deklaracji PIT i VAT oraz sporządzenie i przekazanie Klientowi podatkowych przelewów bankowych.

Doradztwo kadrowe

- przepisów prawa pracy
- składek na ubezpieczenia społeczne
- pracowniczych programów emerytalnych, II i III filaru

Obsługa kadrowo-płacowa

- Rozliczanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło)
- Prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy
- Sporządzanie listy wynagrodzeń, oraz kart wynagrodzeń
- Informacje roczne o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek docho-dowy od osób fizycznych
- Rozrachunki z ZUS
- Konsultacje z zakresu Prawa Pracy
- Rozliczenia firm
- Rozliczenia pracowników
- Rozliczenia podatków

E-biuro

- Udostępnienia adresu do rejestracji firmy
- Przyjmowanie i przechowywanie korespondencji
- Skanowanie i przesyłanie mailem korespondencji
- Odsyłanie korespondencji na życzenie klienta
- Zdalny dostęp do programów księgowych

Dodatkowo dla Naszych Klientów:
- salę konferencyjną - gdy zechcesz spotkać się z Klientem, aby zapewnić Państwu komfort spotkań biznesowych
- koszt: 50 zł netto jednorazowo za spotkanie w sali konferencyjnej, po wcześniejszym umówieniu się z sekretariatem AFK RAPORT Sp. z o.o.
- w cenę wliczona jest pyszna kawa z ciasteczkiem, herbata czy woda oraz pełen sprzęt komputerowy z rzutnikiem.


Powrót na górę strony